Оперативен счетоводител

Job ID:  Specialisation:  Level:  Location: Нашият клиент е водеща търговска компания в областта на бързооборотните стоки. Във връзка с разширяването на бизнеса си постоянно въвежда нови артикули в портфолиото. Търговията включва внос и износ от Европа и трети...