Услуги за бизнес клиенти

your recruitment agency balkaninvest
Application form for candidatesContact form for business clients

Услуги, които Балканинвест.ЕУ предлага на своите клиенти

В този отдел можете да разгледате услугите, които Агенцията предлага за своите бизнес – клиенти и партньори. При проявен интерес от Ваша страна, можете да се свържете с нас, за да получите повече информация отнсно предлаганите услуги, както и кратка консултация за уточняване на фирмените Ви потребности.

Подбор на персонал

Балканинвест.Еу е лицензирана агенция за подбор на персонал. Правилният подбор на служители е от основно значение за всяка една организация, което е и причината все повече организации да се доверяват на услугите на специалистите в тази област. Освен подбор, агенцията извършва и посреднически услуги между клиенти и кандидати за работа. В случай на посредничество, агенцията организира целия процес по набиране на персонал. Целият процес започва с подбор по документи на кандидатите, след което се осъществяват и директни интервюта. Накрая предлагаме на нашите клиенти най-подходящите и отговарящи на техните изисквания кандидати, като им предоставяме възможността сами да изберат правилния за тях служител. Агенцията е специализирана в подбор и на немскоговорящ персонал, както и в посредничество при намиране на персонал за различни европейски фирми.

Онлайн маркетинг и HR маркетинг/Employer Branding

Друга дейност, която Балканинвест.ЕУ извършва е така популярният и наложил се на полето на пазара на услуги, онлайн маркетинг. Той може да се опише като  извършване на маркетинг в онлайн пространството – чрез различните социални мрежи, сайтове и други подобни канали. Услугите ни, които са свързани с Маркетинг човешки ресурси включват и Employer Branding. Тази услуга се състои първоначално в създаването на стратегия, определяне на план и накрая извършване на дейност, която да доведе до постигане на положителни резултати и популяризиране на Вашата организация. Утвърждаването на една компания като работодателска марка има положителни следствия както за външната, така и за вътрешната среда на организацията. Тя започва да се разглежда като атрактивно място за работа, което от своя страна води до повишаване на броя на кандидатите за работа в нея; увеличава се и се повишава мотивацията и идентификацията на служителите с нея.

Executive search

Стандартният подбор на персонал не винаги е приложим, затова се налага да се употребява и така нареченият директен подбор. Най-често той се използва при: набиране на служители, които са строго специализирани и съответно най-добрите в сферата, в която работят или при подбор на служители от най-високо мениджърско ниво. Разликата между двата типа подбор е, че при стандартият активна роля имат кандидатите за работа. При Executive search активността се поема от страна на работодателя или съответно специалистите от агенции за подбор на персонал. В услуга на работодателите, Балканинвест.ЕУ извършва и директен подбор, за да открие най-добрите специалисти в бранша, от които Вашата организация се нуждае и заедно да повишим Вашия успех!

Контакт с университети

В последните години се наблюдава тенденция в немането на работа на специалисти директно след завършването им на университет или вербуването им по време на образованието им. За да наемете на работа във Вашата компания най-добрите специалисти още от самото начало на професионалния им път, трябва да имате вече установено партньорство със съответните университети. Балканинвест.ЕУ може да бъде Ваш успешен сътрудник и при установяване на контакти с различните Висши учебни заведения в страната. Избирайки да работите заедно с Балканинвест.ЕУ, Вие избирате да работите с висококвалифициран екип, който е ориентиран към поддържане на коректни отношения и ползотворно сътрудничество.

Search & Filter

Search for Job offers…

  • Specialisation

  • Level

  • Location

Jobs in Bulgaria

Visit Bulgarian section with job openings for Bulgaria

Jobs outside Bulgaria

Visit Bulgarian section with job openings outside Bulgaria