HR маркетинг

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
КОНТАКТНА ФОРМА ЗА КАНДИДАТИФОРМА ЗА КОНТАКТ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

HR маркетинг/Маркетинг човешки ресурси

 

Извършваме консултации на фирми за оптимизиране активите им при управление на човешките ресурси. Понятието “Маркетинг човешки ресурси 2.0″, звучащо вероятно като евтин рекламен ефект, описва и разяснява възможностите за използването на Интернет, под всяка негова форма, като част от управлението на човешките ресурси. Големи шансове предоставят пред иновативните служители новите интерактивни медии (социална медия).

Какво означава точно това? Ще отговорим на въпроса чрез опит за

Дефиниране на понятието “Маркетинг човешки ресурси”

Маркетинг човешки ресурси e цялостен пoдход, насочен към осигуряване на дълготраен трудов капитал за фирмите, т.е. персонал с определена квалификация и мотивация. По този начин понятието “Маркетинг човешки ресурси” излиза извън рамките на често погрешното му схващане единствено като процес по набиране на персонал. Набирането на персонал е важна част от управлението на човешкия ресурс, но не и единствената.

Целевите групи, към които е насочен “Маркетинг човешки ресурси” са онези, които действително търсят работа (квалифициран персонал, абсолвенти, стажанти) и могат да си представят заетостта си в „кандидатствалата” за тях фирма. Тези групи се атакуват целенасочено, т.е. гарантира се високото качество на подбора на кандидатите чрез стесняване обсега на целевите групи.

От друга страна модерният “Маркетинг човешки ресурси” е адресиран и към фирмения колектив. Тук от съществено значение е засиленото отъждествяване на колектива с фирмата, като по този начин се повишава мотивацията, а чрез нея лоялността и продуктивността на служителите.

Целта е да се идентифицира марката на компанията като работодател чрез т .нар. “Employer Brandingи тя да се търгува успешно.

Маркетинг човешки ресурси 2.0-разпознаване на промените в медийното потребление и употреба

Тези два подхода не са нови и са използвани още два века преди появата на Интернет. Сега се употребяват от Маркетинг човешки ресурси 2.0 нови и разнообразни възможности, за достигане до двете описани целеви групи, тъй като медийното потребление през последните 30 години радикално се промени-от вестниците, през телевизията до Интернет. Много често  достъпът до по-младите целеви групи като например тази на абсолвентите е единствено чрез „World Wide Web”.

Ние като консултанти, при подбора на персонал с акцент върху онлайн маркетинга, препоръчваме интерактивното използване на Маркетинг човешки ресурси 2.0. Никога преди това не е било толкова лесно срещу минимални усилия да бъдат открити перфектните служители и те да бъдат поздравени като новите Ви колеги.

Работата от вкъщи – тенденциите 2020

2020 година промени трайно тенденциите за работещите в офиси. Голяма част от работодателите в световен мащаб затвориха за неограничен период офис пространствата и въведоха home office за работниците. За щастие, работният процес до голяма степен запази естественото си развитие. Работата продължи с нормален темп дори от вкъщи, което се оказа благоприятна изненада за множество работодатели по света. Много големи предприятия се замислиха за постоянно въвеждане на дистанционна работа с цел намаляване разходите за наем на бизнес сгради, офиси и разбира се с цел превенция от нови вълни на опасни инфекциозни вируси.

Всичко това оказва влияние към промени за много от секторите. Експертите в областта на човешките ресурси преминаха на следващо ниво, благодарение на възможностите на дигитализацията. Все повече интервюта за работа се осъществяват през онлайн платформи, пускат се тестове на кандидати и по този начин се извършва цялостния подбор на кадри за момента. Тенденциите в сферата са запазване на този начин на работа за много големи и малки фирми.

Работата от вкъщи вече е станала ежедневие за много от заетите лица. Всеки, който е открил как да се мотивира и да бъде полезен за компанията си дори дистанционно, със сигурност е спечелил още по-голямо уважение от работодателя си. За някои липсата на директна комуникация се оказа трудна задача и намали естествения темп на работа. изическите интервюта, които рекрутърите са свикнали да упражняват с кандидатите, не биха могли да бъдат изцяло заменени от тези, провеждани онлайн, но определено спомогнаха много в сегашното положение. Тенденциите пред HR специалистите относно home office все още са различни и неточни. Някои съвсем скоро ще се върнат в обичайната си среда, други ще продължат работния си процес от домовете си.

Търсене и филтриране

Търсене на оферти за работа
  • Специализация

  • Ниво

  • Местоположение

Работа в България

Разгледайте нашите актуални позиции с работни места за България

Работа в Чужбина

Разгледайте нашите позиции за Германия и други европейски държави.