Българска асоциация за управление на хора

Агенция за подбор на персонал Балканинвест.ЕУ е член на Българска асоциация за управление на хора.

Balkaninvest Facebook

HR маркетинг/Маркетинг човешки ресурси

Извършваме консултации на фирми за оптимизиране активите им при управление на човешките ресурси. Понятието „Маркетинг човешки ресурси 2.0″, звучащо вероятно като евтин рекламен ефект, описва и разяснява възможностите за използването на Интернет, под всяка негова форма, като част от управлението на човешките ресурси. Големи шансове предоставят пред иновативните служители новите интерактивни медии (социална медия).

Какво означава точно това? Ще отговорим на въпроса чрез опит за

дефиниране на понятието „Маркетинг човешки ресурси“

Маркетинг човешки ресурси e цялостен пoдход, насочен към осигуряване на дълготраен трудов капитал за фирмите, т.е. персонал с определена квалификация и мотивация. По този начин понятието „Маркетинг човешки ресурси“ излиза извън рамките на често погрешното му схващане единствено като процес по набиране на персонал. Набирането на персонал е важна част от управлението на човешкия ресурс, но не и единствената.

Целевите групи, към които е насочен „Маркетинг човешки ресурси“ са онези, които действително търсят работа (квалифициран персонал, абсолвенти, стажанти) и могат да си представят заетостта си в „кандидатствалата” за тях фирма. Тези групи се атакуват целенасочено, т.е. гарантира се високото качество на подбора на кандидатите чрез стесняване обсега на целевите групи.

От друга страна модерният „Маркетинг човешки ресурси“ е адресиран и към фирмения колектив. Тук от съществено значение е засиленото отъждествяване на колектива с фирмата, като по този начин се повишава мотивацията, а чрез нея лоялността и продуктивността на служителите.

Целта е да се идентифицира марката на компанията като работодател чрез т .нар. „Employer Brandingи тя да се търгува успешно.

Маркетинг човешки ресурси 2.0-разпознаване на промените в медийното потребление и употреба

Тези два подхода не са нови и са използвани още два века преди появата на Интернет. Сега се употребяват от Маркетинг човешки ресурси 2.0 нови и разнообразни възможности, за достигане до двете описани целеви групи, тъй като медийното потребление през последните 30 години радикално се промени-от вестниците, през телевизията до Интернет. Много често  достъпът до по-младите целеви групи като например тази на абсолвентите е единствено чрез „World Wide Web”.

Ние като консултанти, при подбора на персонал с акцент върху онлайн маркетинга, препоръчваме интерактивното използване на Маркетинг човешки ресурси 2.0. Никога преди това не е било толкова лесно срещу минимални усилия да бъдат открити перфектните служители и те да бъдат поздравени като новите Ви колеги.