Контакти с университети

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
КОНТАКТНА ФОРМА ЗА КАНДИДАТИФОРМА ЗА КОНТАКТ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Контакти с университети

Поддържането на контакт с университетите в конкретната държава, предоставя възможност на компаниите да осъществяват подбор и да наемат на работа най-добрите и амбициозни студенти, с презункцията те да се утвърдят като ключови служители за организацията.

Директни връзки с образователната система

Тенденциите в последните години показват, че голяма част от работодателите се опитват да привлекат все повече млади хора, високо квалифицирани, с подходящо висше образование в екипите си. Помагайки на своите клиенти да бъдат по-конкурентно способни БАЛКАНИНВЕСТ. ЕУ съдейства при организирането и провеждането на подбор на кандидати с университетско и академично образование. Целева група са висококачествените кандидати-студенти, дипломанти и докторанти, които биват подбирани от нашите HR-консултанти според специфичните изисквания на клиента. По своята същност подборът на персонал представлява подсигуряване от съответните източници на подходящ контин­гент от кандидати, тяхното оценяване и избиране. Неговата край­на цел е класирането на онези от тях, които най-пълно удовлетво­ряват изискванията на организацията като oсъществяването на под­бора се основава на определени правила и критерии.

Вербуването на кандидати още от студентските скамейки е един изключително популярен и използван на Запад източник, който често дава най-добри резултати. Неслучайно за високотехнологичният гигант IBM доставчици на кадри се явяват 350 колежа, като основно внимание се отделя на стоте най-добри от тях. Обичайно общият брой на дипломантите всяка година е по-висок от броя на предлаганите работни места, за това все по-често работодателите биват затрупвани от множество кандидатури, в които не винаги се ориентират правилно. За да се справят със ситуацията и най-вече, за да открият първи бъдещия успешен мениджър или блестящ проектант, Балканинвест. ЕУ предлага услугата- подбор на персонал чрез директни връзки с образователната система.

Чрез тази услуга фирмата Ви е рекламирана сред целевата група, включваща студенти, дипломанти, докторанти чрез представянето ѝ на ежегодно провеждащите се в университетите „Дни на професионална реализация“, участие в различни мероприятия организирани във висшите учебни заведения в страната като дискусионни форуми, научни конференции, представянето Ви в съответните кариерни центрове и популяризирането Ви на техните интернет страници, директно търсене и вербуване на млади, креативни и висококвалифицирани кадри.

Работейки в тясно сътрудничество с работодателите, студентите и техните преподаватели, Балканинвест.ЕУ играе ролята на мост между частния бизнес и конкурентноспособните абсолвенти.

Търсене и филтриране

Търсене на оферти за работа
  • Специализация

  • Ниво

  • Местоположение

Работа в България

Разгледайте нашите актуални позиции с работни места за България

Работа в Чужбина

Разгледайте нашите позиции за Германия и други европейски държави.