Лекари

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
КОНТАКТНА ФОРМА ЗА КАНДИДАТИФОРМА ЗА КОНТАКТ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Лекари

Интересът на медицинските кадри към възможността за кариера в чужбина през последните години се увеличи значително. Доказателство за това е и проведеният за първи път в страната през месец април на тази година международен панаир “Кариери в бяло” за лекари, стоматолози, фармацевти, медицински и здравни специалисти.

Под формата на трудова борса, според организаторите, са предложени над 2 хиляди работни позиции за всички медицински специалности като броят на посредническите агенции предложили работни позиции за лекари и специализанти в Англия, Франция, Дания, Белгия, Испания, Швеция, Ирландия и Германия също е значителен.

Работа в Германия като лекар

Балканинвест.ЕУ също така е специализирана в подбора на медицински кадри в немскоговорящи страни. Най-голямо търсене разбира се има за лекари, които успешно се реализират в различни частни клиники в Германия.

Обучението по медицина е трудно и продължително, но ако в момента сте кандидат-студент, не е лошо да се замислите над възможността за образование в сферата на здравеопазването, тъй като възможностите за реализация след това са много големи.

Обучението по медицина продължава 6 години. То включва обучение по предклинични и клинични дисциплини, и едногодишен лекарски стаж. Основните и специалните медицински дисциплини се изучават в логическа последователност и взаимовръзка. Учебният процес се провежда според съвременните изисквания за висше медицинско образование.

Наличието на преподаватели с дългогодишен професионален, научен и педагогически опит, и съвременната материална база в петте медиицински университета в България са предпоставка за отличната теоретична подготовка и развитие на практически умения на завършващите студенти. Издържалите държавните изпити придобиват образователно-квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация “Лекар”.

В България има пет медицински университета, които веднъж годишно приемат студенти с конкурсни изпити по химия и биология. Това са:

  • Медицински университет – София;

  • Медицински университет “Проф. Параскев Стоянов” – Варна;

  • Висш медицински институт – Плевен;

  • Медицински факултет при тракийски университет – Стара Загора;

  • Висш медицински институт – Пловдив.

В тях по време на следването се изучават общо 43 дисциплини с възможност за проблемно-базирано обучение. Първата година се изучават цитология, физика, химия, биология, латински език, анатомия, биофизика, физкултура и спорт и един избираем предмет, който е чужд език, медицинска информатика или медицинска психология.

Клиничният стаж включва седем дисциплини: вътрешни болести, хирургически болести, акушерство и гинекология, детски болести, спешни състояния, клиничен стаж по желание и хигиена, епидемиология, инфекциозни болести и социална медицина.

Кадрите на медицинските университети в България се реализират успешно в страната и в чужбина. Голям е броят на българските лекари, които работят в Германия, Австрия, Гърция, САЩ и Канада.

Тенденция за ръст в инвестициите към медицината в Германия

Германия е от значително засегнатите държави с COVID-19. Поради глобалността на проблема с оборудването, овладяването и редуцирането на вируса, страната преодолява труден период, както и съседните й такива. Въпреки изключително тежкия период за всички лекари по света, те остават мотивирани, отдадени и работят усилено, независимо от условията.

Тенденциите, които все повече се утвърждават с изминаващото време, се свеждат до идеята за висока масова инвестиция в медицинските кадри след кризата. Германия е от страните с национален приоритет – привличане на лекари от други страни. Медицинската професия е сред изключително търсените за държавата и нараства с прогресивни темпове.

Истински добри и надеждни възможности се разкриват постоянно пред опитните медици, както и пред младите и мотивирани. Без значение откъде произхождат, професионализмът им би бил високо оценен от Германия. Коронавирусът показа истински голямата нужда от обучени кадри в областта на медицината и че бъдещето ни до голяма степен зависи от тях.

Търсене и филтриране

Търсене на оферти за работа
  • Специализация

  • Ниво

  • Местоположение

Работа в България

Разгледайте нашите актуални позиции с работни места за България

Работа в Чужбина

Разгледайте нашите позиции за Германия и други европейски държави.