Българска асоциация за управление на хора

Агенция за подбор на персонал Балканинвест.ЕУ е член на Българска асоциация за управление на хора.

Balkaninvest Facebook

Медицински сестри

На европейския пазар на труда все повече се търсят медицински сестри. За тяхното успешно интегриране не винаги се изисква дълъг стаж, често достатъчни са само образованието и владеенето на съответния чужд език.

Реализация на медицинските сестри на европейския пазар на труда

В последните години много медицински сестри намират реализация в Германия, където тази професия се цени високо, дава отлични професионални възможности и е високо заплатена. Освен в болниците и частните клиники медицинските сестри могат да намерят добре платена работа и в семейства, нуждаещи се от уменията им при обгрижването на техен болен роднина.

Придобиването на квалификационна степен „медицинска сестра“ е възможно в колежите към медицинските университети в градовете: София, Благоевград, Враца, Шумен, Плевен, Стара Загора, Добрич, Сливен, Хасково, Пловдив и Бургас. Приемът е след завършено средно образование, срокът на обучение за всички специалности е 3 години, разпределени в 6 семестъра. Обучението се провежда съгласно съвременния учебен план и програми, отговарящи на европейските и световни стандарти.

Трудностите при намирането на работа в чужбина на медицинскте сестри най-често са свързани със слабото владеене на съответния чужд език, което е задължително условие. Обикновено се изисква ниво на владеене по европейската езикова рамка минимум В2. За щастие възможностите за изучаването на чужди езици са многобройни, а в момента тече и програмата „Аз мога повече“ на Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, предлагаща безплатни курсове.

Как да кандидатствам за работа в Германия

Документите, необходими за кандидатсването на медицинските сестри включват: автобиография, нотариално заверени копия, преведени на съответния чужд език, на дипломата за завършено професионално образование, документите за допълнителна професионална квалификация/специализация или курс, трудовата/осигурителна книжка; копие на паспорта, сертификат за владеенето на чужд език.

Възможно е медиицинските сестри, които нямат необходимата езикова подготовка първоначално да започнат работа и като болногледачи в семейства или старчески домове. Обикновено задълженията им включват 24 часовото обгрижване на съответното лице, нуждаещо се от медико-социални грижи. В тези случаи медицинските сестри живеят и се хранят в съответното семейство като така се спестяват голяма част от дневните им разходи.

Атрактивни предложения за работа в Германия на медицински сестри могат да бъдат открити и на сайта на „Балканинвест.ЕУ“, който се обновява ежедневно. На него можете да прочетете и допълнителна информация, която ще Ви е от полза при кандидатсване за работа в Германия както и да се запознаете с всички предложенията за работа в България предлагани от нашата агенция за подбор на персонал.