тестове по немски език

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
КОНТАКТНА ФОРМА ЗА КАНДИДАТИФОРМА ЗА КОНТАКТ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Тестове по немски език

Напоследък в България значително се увеличи броят на представителствата на немски фирми в България, в които се изисква и владеенето на немски език. Международно признатите изпитити за получаване на сертификлати за владеене на немски език са:

Най-разпространените изпити по немски език

Изпитът Test DaF предназначен за хора, които желаят да следват в Германия или да получат сертификат за нивото си на владеене на немски език. Той е централизиран изпит. Изпитните материали се съставят, проверяват оценяват в института TestDaF в град Хаген (Германия), а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове в около 80 страни по света. Всички участници в изпита получават идентични изпитни задачи. Изпитните материали се проверяват и оценяват от обучени за тази цел коректори. Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива.

Възможни са следните TestDaF – нива:

TestDaF- ниво 5 (TDN 5)
TestDaF- ниво 4 (TDN 4)
TestDaF- ниво 3 (TDN 3)
Тези нива съответстват на нивата от B 2.1 до C 1.2 от Общата европейска рамка за нивата на владеене на чужди езици на Съвета на Европа. Валидността на сертификата TestDaF няма давност. Изпитът може да се полага неограничен брой пъти.

Сертификати за немски език

  • Zertifikat Deutsch Plus е общопризнат изпит за ниво B2 от Европейската езикова рамка. Свидетелството за успешно положен изпит удостоверява, че издържалите изпита могат да се изразяват ясно и в детайли по широк спектър от теми и могат да водят специализирани дискусии в своята област.
  • Сертификатът за Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZdfB) доказва умение да се общува в ситуации от професионалното всекидневие: разбиране на прости икономически текстове, съставяне на рутинни писма и адекватно участие в разговорите в професионална среда.
  • Със сертификата за Goethe-Zertifikat B2 се доказва, че успешно положилите изпита притежават добри познания по книжовен немски език, че устно и писмено могат да вземат отношение по множество теми, а също така и че могат да разбират по-трудни текстове.
  • Със сертификата за Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) се удостоверява, че положилите успешно изпита могат да разбират широк спектър от сложни текстове и имплицитните им значения, да се изразяват спонтанно и гладко, без да се налага често да търсят думи, да си служат гъвкаво и пълноценно езика в обществения и професионалния живот или в образованието.
  • Със сертификата за Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) се удостоверява, че положилите успешно изпита имат много добри познания по книжовен немски език, могат да разбират и най-сложните текстове и да се изказват по подходящ начин както устно, така и писмено. Сертификата за ZOP се цени повсеместно като документ за отлично владеене на немски език и освобождава от езиков изпит в немските университети.
  • С Kleines deutsches Sprachdiplom (KDS) се удостоверява владеенето на надрегионален немски книжовен език. Положилите успешно изпита могат да разбират сложни, автентични – предимно литературни – текстове и да се изразяват диференцирано писмено и устно. Изпитът отговаря по сложност на задачите на ZОP, но допълнително доказва наличието на знания и за немската култура и история.
  • С Großes deutsches Sprachdiplom (GDS) се удостоверява ниво на владеене на немския език близко до нивото на носителите на езика.

Предимства на сертификатите по немски език

Притежанието на всеки един от тези сертификати за немски език увеличава възможностите за намиране на квалифицирана работа в Германия. Притежалите на такъв сертификат могат директно да контактуват с всеки Работодател, без да се налага да използват услугите на различни фирми или бюра по труда.

Ако желаете да учите в университет в Германия, притежанието на поне един от гореизброените сертификати за немски език е здължително. При наличието му, Вие можете сами да изпратите набора си от документи към избрания от Вас университет, като възможността за прием се нараства многократно.

Търсене и филтриране

Търсене на оферти за работа
  • Специализация

  • Ниво

  • Местоположение

Работа в България

Разгледайте нашите актуални позиции с работни места за България

Работа в Чужбина

Разгледайте нашите позиции за Германия и други европейски държави.