Детски надбавки за българи в Германия

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
КОНТАКТНА ФОРМА ЗА КАНДИДАТИФОРМА ЗА КОНТАКТ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Детски надбавки за българи в Германия

При нас често се получават запитвания относно това, какво е правото на българите да получават детски надбавки в Германия. За да дадем максимално коректен отговор на този въпрос, направихме задълбочено проучване по темата. Според статистиката, през 2013г. общо 32 579 българи и румънци са получили детски надбавки, въпреки че едва 4.6% от българските и 11.6% от румънските деца са живеели в Германия.

Сравнително нисък дял българи, получаващи детски надбавки

Според изследователския институт на Федералната агенция по заетостта в Германия, дялът на получаващите семейни обезщетения от български и немски произход (8,8%) е по – нисък от средната стойност на немското население (10,8%) и значително по-нисък от средното за чуждестранното население (15, 0%).

В Румъния стойността на детските надбавки е около 10 Евро месечно, в В България – около 18 Евро на месец, като за второ дете надбавката се увеличава на около 25 Евро на месец. Детските надбавки в Германия са значително по – атрактивни, 250 Евро на месец за първите три деца, и 250 Евро за четвърто и всяко следващо дете (от 2023 г).

Детски надбавки за всеки, пребиваващ в Германия

Всеки, който пребивава на територията на Федерална Република Германия има право да получава детски надбавки за биологичните, доведените и осиновените си деца, както и такива, на които е приемен родител. Правото на детските надбавки обикновено е за всички деца на възраст под 18 години. Ако детето е по – голямо от 18 години, получаването на надбавки може да продължи, при условие че:

  • Детето не е по – голямо от 21 години и няма трудови отношения, както и не е регистриран като търсещ работа в Германия или друга държава от Европейския съюз, включително Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария
  • Не е по – голямо от 25 години и посещава училище или професионално обучение; предвижда се и преходен период между два периода на обучение от четири месеца или доброволческа дейност. Друга причина може да бъде, че детето не е в състояние да справя самостоятелно, поради настъпило преди 25 – годишна възраст физическо, умствено или психическо увреждане
  • Пълнолетни деца, които са завършили начално, професионално обучение или първа степен на обучение, като не са в платена заетост или заетост, която е ограничена до максимум 20 часа седмично. По същия начин, стажовете и временната заетост, са изключени.

Получаване на детски надбавки в родината

Българите получават детски надбавки в Германия тогава, когато вече имат постоянен адрес или законно пребиваване, други ограничения не съществуват. Дори и децата, които все още живеят в родната си страна, се вземат предвид при получаване на детски надбавки.

През 2013г. Федералното министерство по семейните въпроси на Германия, поставя въпроса относно това, дали може да въведе задължителното образование и престой на децата в Германия, с цел предотвратяване на емиграцията на родители, единствено с цел получаване на детски надбавки. В момента поставянето на такива ограничения не е позволено от закона.

Търсене и филтриране

Търсене на оферти за работа
  • Специализация

  • Ниво

  • Местоположение

Работа в България

Разгледайте нашите актуални позиции с работни места за България

Работа в Чужбина

Разгледайте нашите позиции за Германия и други европейски държави.