тестове по английски език

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
КОНТАКТНА ФОРМА ЗА КАНДИДАТИФОРМА ЗА КОНТАКТ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Тестове по английски език

Обикновено, когато кандидатствате за работа познанията по съответния чужд език, който се изисква, се проверяват по време на самото интервю или още в предварителния разговор по телефона. Много често, обаче работодателят държи бъдещият му служител да притежава и международен сертификат удостоверяващ езиковите му умения. Английският език се налага като работен в много фирми в България, за това е важно да притежавате международен сертификат за владеене на английски език.

Кои са най-престижните изпити по английски език в целия свят?

Кои са най-престижните изпити по английски език в целия свят? Изпитът TOEFL е най-старият и достъпен изпит по английски език в целия свят. Той се провежда от 1964 година наса. Изпитът има и интернет вариант, който също е признат по света. Повече от 5000 колежа, университета и агенции в 80 страни са приели резултатите от TOEFL. Така, примерно, учениците могат да използват изпита за да учат във Великобритания и други европейски страни, Австралия, Нова Зеландия, Хонг Конг, Сингапур, Япония и Корея, САЩ и Канада. Тестът проверява четирите езикови умения, тези които са от най-голямо значение за осъществяване на комуникация- говорене, слушане, четене и писане. Ударението е поставено на използването на английски език за комуникиране. През 2006 излиза нова версия на изпита, озаглавена „Новото поколение TOEFL“ и включваща диагностични сведения за силните и слабите страни на този, който полага изпита.

Сертификатите на Кеймбридж FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English) и CPE (Certificate of Proficiency in English) са може би най-престижната и ползваща се с огромна популярност квалификация за изучаващите английски като чужд език в цял свят. Сертификатите на Кеймбридж FCE, CAE и CPЕ имат безсрочна валидност и са приравнени към Общата европейска езикова рамка на света.

Годишно над 3 милиона души в 130 страни се възползват от уникалната възможност да докажат езиковата си компетентност, чрез полагане на съответните изпити към университета Кеймбридж. Притежанието на сертификат на Кеймбридж служи за прием в университет в България и чужбина. В България сертификатите на Университета Кеймбридж се администрират от Британския съвет България. Формат на изпитите за FCE, CAE и CPE Форматът на изпитите за FCE, CAE и CPE е стандартен и задължителен и за трите нива. Той включва 5 компонента: четене с разбиране, писане, граматика и лексика, слушане с разбиране, говорене.

Изпитът GMAT оценява основните езикови, математически и аналитични умения на кандидатите, изложени в писмена форма. Тестът е създаден, за да бъде в помощ на бизнес училищата, които предлагат магистърски програми. Някои университети и колежи изискват резултати над определен минимум. Други изискват такъв резултат само за някои части на изпита. Самият изпит се състои от три основни дяла, а кандидатитре могат да се явяват неограничен брой пъти на него, като обикновено се взема предвид при кандидатсване в даден колеж или университет най-високия постигнат резултат. GMAT изпитът е стандартизиран.

Съдържание на изпита

Всеки отделен тест съдържа едни и същи формат и области на съдържание. Теста съдържа три основни секции – Analytical Writing (аналитично писане), Quantitative Reasoning (съставена от разделите Problem Solving и Data Sufficiency) и Verbal Reasoning (съставена от разделите Critical Reasoning и Reading comprehension). Всяка част се оценява възоснова на специфични за нея въпроси. Важно е да знаете че GMAT оценява умения и способности които се развиват за относително дълъг период от време. Въпреки че секциите са основно езикови и математически, целият тест е метод за преценяване на много способности. GMAT не проверява специфични знания придобити по време на средното или висше образование или постижения в някаква специфична област.

Къде ще Ви послужат тези сертификати за английски език?

В случай, че имате желание да учите във Висше учебно заведение в държава, в която официалният език е английски, Вие задължително трябва да притежавате най-малко един от тези сертификати. Това е и един от основните задължителни критерии за прием в най-престижните Висши училища в чужбина. Следователно, ако Ви предстои кандидатстване за образование в чужбина, не се колебайте да се явите на изпит за получаване на някой от вече споменатите сертификати за английски език.

Всеки един от тези сертификати по английски език може да бъде Ваш приорите и при кандидатстване за работа както в България, така и в чужбина. Сертификатите обикновено са много ценени от работодателите, тъй като сами по себе си доказват едно добро и професионално ниво на владеене на езика. За това, ако Вие смятате да си търсите работа с английски език, не отлагайте явяването на изпит и получаването на някой от гореизброените сертификати.

Търсене и филтриране

Търсене на оферти за работа
  • Специализация

  • Ниво

  • Местоположение

Работа в България

Разгледайте нашите актуални позиции с работни места за България

Работа в Чужбина

Разгледайте нашите позиции за Германия и други европейски държави.