Job Offers

Оперативен счетоводител
back to homepage
Job ID: 20111
Specialisation: Accounting
Level: Expert
Location: Bulgaria | Sofia

Нашият клиент е водеща търговска компания в областта на бързооборотните стоки. Във връзка с разширяването на бизнеса си постоянно въвежда нови артикули в портфолиото. Търговията включва внос и износ от Европа и трети страни.

Към момента фирмата работи със счетоводна къща и иска да премине към собствено счетоводство. Във връзка с това, както и с имплементирането на нова ERP-система, компанията търси опитен

Оперативен счетоводител

за офиса си в центъра на град София

Задачи:

 • Съдействие в прехвърлянето на документацията от счетоводната къща към компанията
 • Съдействие в процеса на имплементиране на нова ERP-система
 • Приемане и проверка на документи във връзка със счетоводната отчетност
 • Текущо счетоводно отчитане и обработка на счетоводната документация
 • Работа със специализиран софтуер
 • Съставяне и набиране на различни документи свързани с дейността на компанията
 • Обработка на входяща и изходяща кореспонденция свързана със счетоводната документация
 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи
 • Равняване на салда с доставчици и клиенти на компанията
 • Изготвяне на справки за счетоводните резултати на компанията
 • Оказване на съдействие и подготовка на данни, необходими за различни вътрешни, междинни и годишни отчети

Изисквания:

 • Опит като оперативен счетоводител минимум 1 година, по възможност в търговска компания
 • Стриктност и строго отношение към поставените крайни срокове
 • Широкоскроена личност, отворена към учене на нови неща
 • Microsoft Office и умение за работа със счетоводен софтуер
 • Умения за работа в екип
 • Бързина, прецизност и отговорност към поставените задачи
 • Счетоводен опит/познания в областта на бързооборотните стоки (вкл. акцизни) – голямо предимство

Нашият клиент предлага:

 • Възможност за отлична професионална реализация в бързо разрастваща се компания
 • Работа с професионален екип във високо предизвикателна и динамична среда
 • Мотивиращо възнаграждение и социални придобивки
 • Стабилност и сигурност

Ако предложението ни представляват интерес за Вас, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

Apply for:

Оперативен счетоводител

ID Job :

20111

  Your Message

  Where do you want to work in the future?

  Please add up to three documents to support your application, e.g. CV, cover letter, diploma,...

  Supported formats: .pdf, .docx, .doc, .odt, .ods, .txt
  Maximum size: per file 4 MB

  I want to benefit from your free services on a long-term basis and be informed about suitable vacancies in the future. Thus, I agree that my personal data is saved by recruiting agency Balkaninvest indefinitely. I may revoke this approval any time (optional). / Желая да се възползвам от вашите безплатни услуги за неограничен период от време и да бъда информиран/а за съответстващи на профила ми работни позиции за в бъдеще. Поради това се съгласявам личните ми данни да бъдат съхранявани от посредническа агенция "Балканинвест.ЕУ" ЕООД за неопределено време. Мога да оттегля това съгласие по всяко време (опционално).

  JOB OFFERS

  You may also like…

  Technical Advisor (Engineer)

  Job ID: 200103
  Specialisation: Mechanical Engineering
  Location: Bulgaria | Plovdiv | Sofia

  For the Bulgarian company of our German client, a major player in engineering and steel product with a long history, we are currently looking for a highly qualified and motivated member to join their team in Sofia.

  Main responsibilities:

  • Collaborate with subcontractors and partners to design, develop, and introduce innovative products and services to the market, targeting new clients who can benefit from our solutions and maximize their potential.
  • Provide pre-sales technical support and expertise to clients and collaborate closely with sales colleagues to facilitate informed decision-making.
  • Deliver comprehensive after-sales support services and offer technical assistance as needed to ensure customer satisfaction and product efficiency.
  • Achieve established targets consistently and effectively coordinate sales projects to ensure successful outcomes.
  • Make technical presentations and demonstrate how a product meets client needs.
  • Conduct regular visits to subcontractors and partners to identify and cultivate potential business opportunities.
  • Maintain comprehensive customer records.
  • Monitor subcontractors’ and partners’ activities and ensure compliance with agreed terms and quality standards to uphold contractual obligations.
  • Develop long-term relationships with clients, through managing and interpreting their requirements.
  • Collaborate closely with fellow members of the sales team.
  • Regularly travel to Bulgaria to visit clients (up to 2-3 days per week).

  Your profile:

  • Mechanical Engineer with a Master’s or Bachelor’s degree.
  • Minimum of 5 years of experience in metal processing.
  • Sales experience is advantageous.
  • Excellent English language – written and spoken.
  • Proficiency in MS Windows and AutoCAD.
  • Comprehensive understanding of material technical specifications and expertise in metal processing.
  • Self-driven and proactive individual with big motivation for results.
  • Strong business acumen and practical approach.
  • Demonstrates exceptional organizational, problem-solving, and communication skills.
  • Proficient in prioritization and high degree of integrity
  • Driving license is required.

  Benefits:

  • A competitive salary and social package.
  • Working in a multinational environment.
  • Additional health insurance.
  • Multisport card sponsorship.
  • Joining a reputable company recognized as an industry leader.
  • Hybrid model of work can be discussed.

  This opportunity sounds attractive for you? Then apply now with your CV in English or German language with an actual picture and additional documents. Only short – listed candidates will be contacted.

  Office Assistant for trading company

  Job ID: 20112
  Specialisation: Office Administration
  Level: Expert
  Location: Bulgaria | Sofia

  Our client is a leading commercial company in the fast-moving consumer goods sector. Due to business expansion, they constantly introduce new items into their portfolio.

  Their trade includes import and export from Europe and third countries.

  Currently, the company is looking for an experienced

  Office Assistant

  Responsibilities:

  • Manage operational business communication with partners, manufacturers, and suppliers from Bulgaria, Europe, and third countries (China, Malaysia, Africa, and others). Communication with countries inside and outside Europe is conducted in English.
  • Compile and prepare profit and loss (P&L) reports for the CEO.
  • Frequent communication and assistance with basic documents for the accounting and logistics departments.
  • Prepare detailed reports for the management team.
  • Perform personal assistant functions.
  • Provide frequent assistance with general administrative tasks.
  • Facilitate internal communication between different departments to ensure a smooth workflow.

  Requirements:

  • Proficiency in English at B2/C1 level, both written and spoken (experience in business correspondence in English is a significant advantage but not mandatory).
  • Minimum 1-2 years of experience in a similar position.
  • Self-motivated , energetic, and open-minded individual with a strong desire to learn new things and to deal with different tasks.
  • Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
  • Ability to perform tasks quickly and efficiently in a dynamic environment.
  • Strong organizational and communication skills.
  • Attention to detail and ability to work independently.

  Employer offers:

  • Competitive salary and social benefits.
  • Opportunities for professional development.
  • Supportive and collaborative work environment.
  • Convenient office location in the center of Sofia.
  • Opportunity to be part of a growing company with exciting prospects.

  If our offer is of interest to you, please send us your CV and a recent photo.

  Senior Product Manager

  Job ID: 20057
  Specialisation: Product Manager
  Level: Mid-Level | Senior
  Location: Bulgaria | Sofia

  Our client is an innovative Sofia-based product company that develops solutions to shape the future of Television on different devices (like Smart TV or Mobile phone). Due to their success and expansion, they are expanding their team and are looking for a motivated

  Senior Product Manager

  for their office in the center of the city.

  Your tasks:

  • Define product features, write clear detailed requirements
  • Explore and validate ideas for innovation and differentiation
  • Find solutions with development teams, follow closely the technology trends
  • Develop a deep understanding of new market needs
  • You will make data-driven decisions about the direction to grow
  • Stay on track with all major industry standards, profiling of competitors in an assessment analysis, review competitor’s products, analyse trends and identify market opportunities
  • Build product roadmaps and facilitate communication throughout the development process, collaborate with designers, engineers, support, marketing and other cross-functional stakeholders to deliver the best TV product on the market
  • Present the product at conferences, customer and partner meetups

  Your profile:

  • Minimum of 3 years (more is better) of working experience as product or program manager in a software development
  • Bachelor degree in a relevant discipline, e.g. Business or Marketing
  • Knowledge of the software applications development lifecycle and different frameworks for delivering value (Agile, Kanban, Scrum, Waterfall)
  • Communication with customers: ability to conduct presale and customer development, collect feedback and define requirements.
  • Strong analytical and problem-solving skills
  • Ability to build strong working relationships with various functional roles such as marketing, engineering, quality assurance, customer support, sales and UI/UX
  • Ability to build strong relationships with customers and technology partners
  • A keen eye for good user interfaces and product usability
  • Ability to seek out multiple opinions, yet make decisions and influence positive outcomes
  • Excellent verbal and written English communication skills
  • You are a team player and appreciate a good working spirit

  What our client offers:

  • An attractive remuneration
  • Flexible working hours
  • Remote work is possible, but not 100 percent
  • But: during the first months you would be working in their office in the center of Sofia
  • Multisport card sponsorship
  • Other benefits to assure that you enjoy working in their office
  • And a cosy parking slot for your car

  If you are looking for a long-term perspective and enjoy to have a real „connection“ to the software products you are working on instead of hopping from one project to another, this is the right job for you! Help Television shine again!

  This opportunity sounds attractive for you? Then apply with your CV in English or Bulgarian language together with an actual picture. Only short – listed candidates will be contacted.

  Confidentiality of all applications is assured!

  Jobs in Bulgaria

  Visit Bulgarian section with job openings for Bulgaria

  Jobs outside Bulgaria

  Visit Bulgarian section with job openings outside Bulgaria

  Search & Filterh

  Search for Job Offers
  • Specialisation

  • Level

  • Location