Фармацевти

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
КОНТАКТНА ФОРМА ЗА КАНДИДАТИФОРМА ЗА КОНТАКТ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Фармацевти

Образование

Всеки, който желае да упражнява професията Фармацевт, трябва да завърши висше образование в съответната област. Желаещите да се реализират професионално в тази насока, трябва да са запознати, че за да кандидатстват в тази специалност, трябва да положат приемни изпити по химия и биология. Обучението за придобиване на образователно – квалификационна степен Магистър продължава около 5 години. Тази степен може да бъде придобита в няколко университета в България – Медицински университет в град София, Медицински университет в град Варна и Висш медицински институт в град Пловдив.

Кандидатстващите в тази специалност, трябва също да бъдат наясно каква образователно – квалификационна степен желаят да придобият: бакалавър или магистър. Основната разлика между двете степени е, че Магистър – Фармацевтът по закон има повече права и отговорности, за разлика от колегите си с бакалавърска степен.

Разлика между Магистър и Бакалавър Фармацевт

Фармацевтите обикновено работят в аптеки, като извършват всички дейности, произтичащи от професионалната им квалификация. Разликата между магистър и бакалавър Фармацевт е и в професионалната им реализация – съответно помощник – Фармацевт и Фармацевт. Магистър – Фармацевтите имат право да отпускат лекарствени продукти по лекарска рецепта; могат да бъдат управители на аптеки, както и да работят сами в тях. Помощник – Фармацевтът има право да отпуска медикаменти и хранителни добавки без лекарска рецепта, но само в присъствието на Магистър – Фармацевт, също така нямат право да работят сами на смяна, ако няма Магистър – Фармацевт.

Професионална реализация в Германия

Както всички квалифицирани медицински служители – лекари и медицински сестри, така и Фармацевтите са високо ценени и търсени специалисти в много европейски страни, като изключение не прави и Германия. За да може един специалист да се реализира на немския трудов пазар, той трябва да е завършил съответното академично образование – образователно – квалификационна степен Магистър, както и задължително ниво на владеене на немски език, по европейската езикова рамка минимум ниво В2. В зависимост от провинцията, в която Фармацевтът ще практикува, може да се наложи да представи и други документи, които се изискват от съответните работодатели.

Ако Вие имате желание да продължите професионалната си реализация като Фармацевт на немския трудов пазар, можете да разгледате всички актуални работни позиции за Фармацевти на интернет страницата на Балканивест.ЕУ или да проявите самоинициатива и да ни изпратите автобиографията си.

 

Търсене и филтриране

Търсене на оферти за работа
  • Специализация

  • Ниво

  • Местоположение

Работа в България

Разгледайте нашите актуални позиции с работни места за България

Работа в Чужбина

Разгледайте нашите позиции за Германия и други европейски държави.