Мотивационно писмо (BPO услуги)

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
КОНТАКТНА ФОРМА ЗА КАНДИДАТИФОРМА ЗА КОНТАКТ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Мотивационно писмо (BPO услуги)

При кандидатстването за определена работа, от особено значение е автобиографията, която притежавате. За да допринесе обаче за нейния ефект и смисъл, добре написаното и стимулиращо мотивационно писмо е много важен компонент. В различните сфери на работа и дейност, то има определена структура и съдържание. Всеки кандидат трябва да бъде много точен при подхода на писане на мотивационно писмо. Тук може да прочетете полезна информация за неговото писане, когато се отнася за сферата на BPO услугите или Outsourcing центрове.

cover letter bpo example

Въведение

Задължително е всяко мотивационно писмо да започва с обръщение (адресат), за да се наблегне на неговото лично послание. Например подходящо начало е: “Уважаеми Г-н/ Г-жа … “, където се вписва и точното име на адресата. Индивидуализирането на мотивационното писмо показва лично отношение и заинтересованост, които правят впечатление на работещите в Човешки Ресурси или мениджърите.

Професионална информация, която да включите

Основната част съдържа полезна информация, свързана с причините защо кандидатствате за тази компания и с какво може да допринесете за нейното развитие. Важно е да напишете и няколко изречения, в които споменавате защо именно Вие сте подходящ за позицията и с какво тя се свързва с Вашето професионално развитие. Посочете примери от предишния си опит. Ако позицията, за която кандидатствате, е в различна сфера от тази, която сте заемали до този момент, открийте и посочете връзки между двете.

Мотивационно писмо (BPO услуги)

Когато пишете мотивационно писмо за работа в BPO сферата, Вашето най- голямо предимство е владеенето на езици и работата с хора. Може да обясните от колко време говорите даден език, къде сте го практикували и дали притежавате сертификати, които го удостоверяват. Ако сте участвали в международни програми или сте били в чужбина за дълъг период от време, това са полезни факти, които могат да докажат, че притежавате определено ниво на знание на език. Когато свободно говорите един или два чужди езика и имате опит в сферата на комуникацията с хора(връзка с клиенти/ продажби или техническа поддръжка), Вашето мотивационно писмо Ви извежда една стъпка напред във Вашата реализация, в Outsourcing индустрията.

Личните качества са допълнителна част към мотивационното писмо, която Ви характеризира като личност. За да бъдете успешен BPO кандидат уменията Ви трябва да са свързани с говорене на чужди езици, комуникативност, организираност, внимание към детайлите и работа под стрес. Не е задължително да притежавате специфични компетенции, за дадена марка или продукт, тъй като за работа в повечето Call Centers предлагат предварително обучение.

Заключителна част

Заключението на професионално написаното мотивационно писмо трябва да включва благодарност за вниманието и отделеното време, както и очакване за обратна връзка или покана за интервю. Не пренебрегвайте факта, че кандидатствате за позиция в BPO сферата и подходът и доброто отношение са идеалният начин за заключение. Трябва да завършите с информация за Вашите лични контакти, дата и подпис (ако е възможно).

Успех и бъдеща реализация в Outsourcing индустрията!

siluets 80 px ofis rabotnik

 

Търсене и филтриране

Търсене на оферти за работа
  • Специализация

  • Ниво

  • Местоположение

Работа в България

Разгледайте нашите актуални позиции с работни места за България

Работа в Чужбина

Разгледайте нашите позиции за Германия и други европейски държави.