blank
Българска асоциация за управление на хора

Агенция за подбор на персонал Балканинвест.ЕУ е член на Българска асоциация за управление на хора.

Balkaninvest Facebook

blank

 Документите „Europass“

Създаването на автобиография по правило е творчески процес, въпреки че много често работодателите или посредническите агенции са свикнали да работят с документите „Europass“ и креативността, особено що се късае до позиции за инженери или мениджъри, не се приема добре.

Какво представляват документите „Europass“?

През 1998 г. Европейската Комисия и Европейският център за развитие на професионалното обучение създават Европейски форум за прозрачност на професионалните квалификации, на който се вземат мерки за стимулиране мобилността на европейската работна сила. В резултат се приема решение за изработване на единни документи, с които гражданите на една страна членка на ЕС могат да кандидатстват за работно място в друга държава членка на Европейския съюз или т. нар. „Europass“, включващи европейско CV и приложение към ертификати, както и разработените в края на 90-те години още три документа, а именно приложение към дипломата, езиков паспорт и Europass мобилност.

Europass

Europass документи

И така това са петте Europass документа, които ще направят Вашите умения и квалификации ясно разбираеми в Европа.
Два от документите са достъпни за попълване от европейските граждани: Europass автобиография и Europass езиков паспорт можете да създадете като използвате онлайн ръководството от нашия сайт.

Три от документите се издават от организации в сферата на образованието и обучението:

  • Europass мобилност описва знанията и уменията, придобити в друга европейска страна.
  • Europass приложение към сертификат описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение.
  • Приложение към диплома описва знанията и уменията, придобити от лицата, завършили висше образование. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния документ за образователна степен, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.

Europass автобиография

Europass автобиография

Europass паспорт на уменият

Europass паспорт на уменият