Европейска Синя карта

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
КОНТАКТНА ФОРМА ЗА КАНДИДАТИФОРМА ЗА КОНТАКТ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Европейска Синя карта

Синята карта е документ, който дава право на пребиваване на територията на Европейския съюз на чужденци, които не са негови граждани (в това число и на граждани на Китай, Индия, САЩ), с цел професионална заетост. За всички останали граждани на държави – членки на Европейския съюз (ЕС), започването на работа на неговата територия е легитимно, без да е налична необходимостта от допълнителни бюрократични процедури.

Законът за прилагане на директивата относно приемането на висококвалифицирани работници в Европейския съюз (Council Directive 2009/50/EC) на синя карта на ЕС (за Германия: § 19a Residence Act) е въведен на 1.08.2012 г. С него много по – лесно се установява правото на работа на специалисти от така наречените трети страни. Чуждестранни граждани на ЕС, с висше образование, признато в държавите – членки на Европейския съюз (например Германия) или университетска степен, сходна с някоя от локалните, имат право на Синя карта, както и граждани на трети страни, които имат конкретна работа оферта.

Blue Card Bulgaria

Blue Card Bulgaria

Ситуацията в Германия: Законна минимална работна заплата за определени сфери на дейност

Синята карта изисква минимална годишна работна заплата, която в Германия се разделя за типа дейност – в сферата на регулярните или на дефицитните професии (има дефицит на квалифицирани специалисти за заемане на тези професии). Минималният годишен доход за регулярните професии за 2014г. в Германия е бил на стойност от 47.600 Евро. За кандидати за работа на дефицитни позиции, желаещи да получат Синя карта, задължителното минимално годишно заплащане за 2014г. е било 37.128 Евро.

Към дефицитните професии спадат:

  • Медици
  • Специалисти в сферата на информационните технологии
  • Инженери
  • Математици
  • Научни работници

Разрешението за постоянно пребиваване е възможно

Синята карта легитимира правото на трудова заетост и пребиваване в конкретната страна за срок от максимум четири години. Ако продължителността на договора за работа е по – малък от четири години, валидността на Синята карта е за периода на конкретния договор плюс още три месеца. Членовете от семейството на притежателя на Синя карта (тук се включват непълнолетни несемейни деца и съпрузи) автоматично получават разрешение за пребиваване.

След 33 месечна заетост, притежателят на Европейска Синя карта получава разрешение за постоянно пребиваване, като трябва да има платени всички пенсионни осигуровки за изминалия период. Периодът от 33 месеца може да бъде намален, в случай, че служителят е доказал добри компетенции по немски език.

Най – много са работниците от Индия

През 2013г. общо 4,651 служители са емигрирали от Индия в Германия, използвайки европейска Синя карта. 2,786 от тях, което се равнява на почти 60%, работят в сферата на така наречените регулирани професии, а останалите 1.865 (40%) са назначени на длъжност в сферата на дефицитна професия. Най – много са служителите от Индия (21.9%), следвани от граждани на Руската Федерация (9.6%) и такива от САЩ (6.8%).
Две години след предоставянето на европейската Синя карта като възможност за работа, на 31.07.2014г., близо 17,700 служители са регистрирани в централния регистър на чужденците в Германия, като около 55% от тях са назначени на дефицитни професии, а останалите 45% на регулярни професии.

Ситуацията в България

За да може да получи европейска Синя карта за пребиваване на територията на Република България, кандидатът трябва да удостовери, че ще получава заплата 1½ пъти по – висока от средната работна заплата за страната. Това се изчислява на базата на данни от предходните 12 месеца преди сключването на трудовия договор. Освен това, работодателят трябва да докаже, че се е опитал да попълни свободното работно място с кандидат от България или друга страна членка на Европейския съюз, но опитите му са били неуспешни и не е успял да обучи никой от настоящите служители, за да заеме конкретната позиция.

  • Вие сте Работодател? Възползвайте се от възможността, която европейската Синя карта Ви предлага и назначете във Вашата компания квалифицирани професионалисти от държави извън Европейския съюз.
  • Вие сте търсещ работа, без разрешение за пребиваване на територията на Европейския съюз? Европейската Синя карта е Вашата възможност за намиране на работа. Започнете своята професионална реализация в Европа сега!

Търсене и филтриране

Търсене на оферти за работа
  • Специализация

  • Ниво

  • Местоположение

Работа в България

Разгледайте нашите актуални позиции с работни места за България

Работа в Чужбина

Разгледайте нашите позиции за Германия и други европейски държави.