Безработица в Европейския съюз

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
КОНТАКТНА ФОРМА ЗА КАНДИДАТИФОРМА ЗА КОНТАКТ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Безработица в Европейския съюз

По данни на европейската статистическа агенция-Евростат най-висока безработица сред държавите членки на Европейския съюз е отчетена през месец юли на тази година в Испания (21,2%). В Естония се наблюдава най-висок спад от 3,3 пункта, а в Гърция е отчетено покачване с 2,2 пункта. Най-нисък е дялът на незаетите лица в трудоспособна възраст в Австрия (3,7%), следва Холандия с 4,3%, Люксембург и Германия, съответно с 4,6% и 6%. Сред другите страни членки на ЕС България заема 19 място по ниво на безработица за месец юли на тази година (11,5%).

безработица сред държавите членки на Европейския съюз

Безработица Европейския съюз

В сравнение с данните преди една година, равнището на безработица се е понижило в шестнадесет държави-членки на ЕС и е нараснало в единадесет. Най-големите спадове в нивото на безработицата се наблюдават в Естония (17,9% до 12,8% между второто тримесечие на 2010 г. и 2011 г.), Латвия (19,9% до 16,2% между първите тримесечия на 2010 г. и 2011 г.) и Литва (18,2% до 15,6% между второто тримесечия на 2010 г. и 2011 г.). Най-големите увеличения са регистрирани в Гърция (11,0% до 15,0% между първите тримесечия на 2010 г. и 2011 г.).

Средната безработицата в ЕС е 9,5%, за сравнение в САЩ тя е 9,1%, а в Япония 4,6%. В сравнение със същия месец на предходната година сезонно коригираната безработица в еврозоната и ЕС е намаляла с 0,2 пункта като по-ниските нива на безработица през този период от годината традиционно се обясняват със сезонната заетост.

 

Търсене и филтриране

Търсене на оферти за работа
  • Специализация

  • Ниво

  • Местоположение

Работа в България

Разгледайте нашите актуални позиции с работни места за България

Работа в Чужбина

Разгледайте нашите позиции за Германия и други европейски държави.