Работа в чужбина

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
КОНТАКТНА ФОРМА ЗА КАНДИДАТИФОРМА ЗА КОНТАКТ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Работа в чужбина

Съгласно проучване на Агенцията по заетостта броят на българите, които заминават на работа в чужбина, въпреки световната икономическа кризата, не намалява. За последните години най-малко българи са отишли да се трудят зад граница през 2009. През последните две години броят им обаче нараства като в статистиката не са включени тези, които заминават да работят в чужбина без договори.

Българските граждани, желаещи да си търсят работа в чужбина, в държава-членка на ЕС, например Австрия и Германия, трябва да отговарят на определени условия за влизане, пребиваване и работа на нейна територия. Някои от държавите членки на ЕС прилагат преходен период за достъп до трудовите си пазари за български работници. Ако решите да работите в чужбина, трябва да знаете, че напускайки България Вие попадате под юрисдикцията на държавата, в която ще живеете и към Вас работодателят ще прилага клаузите на трудовия Ви договор. Подобна е и ситуацията за работа в страни, които не са членки на ЕС, например Швейцария. Затова най-важното е да се запознаете със законодателството на съответната държава.

България има сключени двустранни спогодби за заетост с държави-членки на Европейския съюз и страни-кандидати за членство в ЕС. Посредничеството при наемане на работници за чужбина се осъществява в бюрата по труда в цялата страна, както и в много агенции за работа в чужбина. А ако търсите работа в държава с официален език – немски, добре е да разглеждате редовно сайта на Балканинвест.ЕУ, на който публикуваме обяви за работа в немскоговорящи страни. Добре е да вземете предвид и по-долу изложената информация.

Работа в немскоговорящи страни

За да започнете работа във ФРГ или Австрия Ви е необходимо „Разрешение за работа – ЕС”, което се получава след осъществяването на пазарен тест. Агенцията по труда проверява дали има друг кандидат, който по силата на законовите разпоредби е с предимство -граждани на ФРГ съответно Австрия, граждани на старите държави-членки или пък работници-чужденци, които притежават “Право на работа –ЕС”. След 12-месечно осигуряване в Германия или Австрия възоснова на трудов договор, българските специалисти получават “Право на работа –ЕС”, без ограничения за продължителност и място на заетостта.

За да работят в Швейцария българските граждани трябва да получат разрешение за работа. За получаването на разрешението е необходимо представянето на молба от работодател в Швейцария, който трябва да докаже, че е не е намерил работник в Швейцария и другите стари страни членки на ЕС/ЕИП. Броят на разрешенията за работа също е ограничен с квоти.

С най-големи шансове да си намерят работа в чужбина са лекарите, медицинските сестри, и сезонните работници в строителството, хотелиерството и селското стопанство. Тук можете да разгледате актуалните свободни позиции за чужбина.

Ако имате интерес , то Вие можете да се обърнете за повече информация към нашата специализирана Агенция за работа в чужбина, Балканинвест.ЕУ.

Търсене и филтриране

Търсене на оферти за работа
  • Специализация

  • Ниво

  • Местоположение

Работа в България

Разгледайте нашите актуални позиции с работни места за България

Работа в Чужбина

Разгледайте нашите позиции за Германия и други европейски държави.