Езикови познания

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
КОНТАКТНА ФОРМА ЗА КАНДИДАТИФОРМА ЗА КОНТАКТ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Езикови познания

Когато кандидатстваме за нова работа на всеки един от нас му се налага да посочи в автобиография си нивото на изучавания от него чужд език. Обикновено си поставяме оценки от две до шест, както в училище, но не във всички страни 2 означава слаб. Служим си и с оценки като „добро“, „задоволително“, от които не се придобива единна представа за познанията ни.

За да стимулира съвместната работа на европейските образователни институции, Европейският Съвет за Културно Сътрудничество въвежда т.нар. езиков паспорт, с който се уеднаквяват критериите за оценка на чуждоезиковите ни познания. Съгласно тази европейска езикова рамка се оценяват компетенциите в четири умения: слушане, четене, говорене и писане, в шест нива от основно (А1 и А2), през самостоятелно (В1 и В2) до свободно (С1 и С2).

По-долу сме посочили пълна информация за всяко едно от нивата. С тяхна помощ лесно и еднозначно ще можете да посочите степента на чуждоезиковите Ви познания, когато кандидатсвате за работа в България, Германия или друга държава членка на Европейския съюз.

Слушане:

A1: Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази, свързани с мен.

A2: Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга.

B1: Мога да разбирам съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми.

B2: Мога да разбирам сравнително дълга лекция или слово и дори да следя сложна аргументация, ако темата ми е относително позната.

C1: Мога да разбирам дълга реч, дори когато не е ясно структурирана и логическите връзки не са ясно назовани.

C2: Мога да разбирам без никакво затруднение говоримия език, както при пряко общуване, така и по медиите, и когато се говори бързо.

Четене:

A1: Мога да разбирам познати имена, думи и съвсем прости изречения.

A2: Мога да чета кратки и съвсем прости текстове.

B1: Мога да разбирам текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ми.

B2: Мога да чета статии и доклади по съвременни теми, в които авторите изразяват особено отношение или гледна точка.

C1: Мога да разбирам дълги и сложни нехудожествени и художествени текстове и да преценявам стилистичните им особености.

C2: Мога да чета без усилие всякакъв вид текст, дори абстрактен или сложен по съдържание или форма, напр. учебник, специализирана статия или литературна творба.

Говорене:

Участие в разговор

A1: Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното.

A2: Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности.

B1: Мога да се справям с повечето ситуации, в които се оказвам в страна, където се говори съответният език.

B2: Мога да общувам с известна непринуденост и лекота, които ми позволяват нормален контакт с автентичен носител на езика.

C1: Мога да се изразявам непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите.

C2: Мога да участвам без усилие във всякакъв разговор или дискусия и да си служа свободно с идиоматични и разговорни изрази.

Писане:

A 1: Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка. Мога да попълня личните си данни във въпросник.

A2: Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения.

B1: Мога да напиша лесен свързан текст по теми, които са ми познати или ме интересуват лично.

B2: Мога да пиша ясни и подробни текстове по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси.

C1: Мога да създавам ясен и добре структуриран текст и да представям гледната си точка.

C2: Мога да създавам ясен, гладък и стилистично съответстващ на обстоятелствата текст. Мога да пиша сложни писма, доклади или статии с ясна структура, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да резюмирам и анализирам професионални текстове или художествена творба.

 

Търсене и филтриране

Търсене на оферти за работа
  • Специализация

  • Ниво

  • Местоположение

Работа в България

Разгледайте нашите актуални позиции с работни места за България

Работа в Чужбина

Разгледайте нашите позиции за Германия и други европейски държави.