За наш клиент, западноевропейска компания, която предлага услуги на международни спедиторски фирми с транспортна дейност в чужбина,

търсим служител за заемане на позицията

Търговски посредник

за град София.

Основни отговорности:

Проучване на пазара и идентифициране на потенциални клиенти в поверения Ви район

 • Организиране и провеждане на срещи с цел привличане на нови клиенти
 • Изготвяне на оферти и сключване на сделки
 • Работа от home office с чести пътувания на територията на района
 • Ще докладвате на регионалния търговски мениджър (отговарящ за България)

Изисквания:

 • Предишен опит в логистиката и B2B-продажбите – за предпочитане свързан със зареждането с гориво и с таксите за изминат участък в Европа
 • Проактивен, самомотивиращ се и работещ самостоятелно индивид със забележителни търговски умения
 • Познания в областта за възстановяване на ДДС ще се счита за плюс
 • Много добро владеене на английски език (писмено и говоримо)
 • Солиден опит с боравенето със софтуер (Офис пакет)
 • Активен шофьор със собствен автомобил и готовност да го използва за пътуване до клиентите (срещу компенсация)

Клиентът ни предлага:

 • Перспектива за професионално развитие със стабилен фиксиран доход
 • Бонус-система, базирана на покриването на предварително зададени таргети (KPIs)

Ако предложението ни представляват интерес за Вас, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. „Балканинвест.ЕУ“ ЕООД е лицензирана фирма за извършване на подбор и посредническа дейност, с лицензни номера 1757и 1758, издадени от Министерство на труда и социалната политика.