За реномирана клиника в западната част на Германия търсим лекар специалист:

Невролог или психиатър (м/ж).

Като ръководител на амбулаторно отделение, Вие ще управлявате самостоятелно и ще носите цялата отговорност за него, ще подпомагате работата на многофункционален колектив включващ лични лекари, психиатри и физиотерапевти.

Ще работите в модерно лечебно заведение със самостоятелен секретариат. Комуникацията със задравната каса и държавната администрация на Германия се води от отделно управление.

Изисквания:

Диплома за придобита специалност.

Много добро ниво на владеене на немски език, международно признат сертификат, минимум ниво В2.

Опит в неврологично/психиатрично отделение.

Опит като ръководител на амбулаторно отделение.

Желание за дългосрочно пребиваване в Германия.

Ако считате, че отговаряте на изискванията можете да изпратите автобиографията си на немски език, придружена от актуална снимка на адрес: arzt@balkaninvest.eu

Допълнителни документи като дипломи и сертификати на този етап от подбора не е необходимо да се изпращат.

Ще се свържем само с одобрените кандидати за интервю в офиса на фирмата и предоставяне на допълнителна информация.

Ако сте лекар с друга специалност като хирургия, анестезиология, радиология и имате желание да работите в Германия, можете да ни изпратите автобиографията си като свободна кандидатура. В момента в системата на здравеопазването в Германия се предлагат множество възможности за работа и кариерно развитие на висококвалифицирани специалисти.

Услугите за кандидатите са напълно безплатни, съгласно законодателството на България.