Българска асоциация за управление на хора

Агенция за подбор на персонал Балканинвест.ЕУ е член на Българска асоциация за управление на хора.

Balkaninvest Facebook

Executive search/ Директен подбор

Директният подбор на персонал е услуга, която се използва за набиране на кадри, заемащи високи мениджърски позиции или при подбор на служители, които са се доказали като най-добрите специалисти, в областта, в която работят. При този тип подбор активната страна е работодателят (Агенцията за подбор на персонал), като основната цел е наемане на работа на съответния висококвалифициран и доказал се в работата си специалист.

Наблюдават се някои стандартизирани и широко използвани модели на работа при извършването на директен подбор. Агенция за подбор на персонал Балканинвест.ЕУ извършва тази услуга за своите клиенти, като прилага индивидуален подход спрямо всеки отделен случай, според потребностите на нашите клиенти. Можем да Ви предложим изпълнение на услугата във всяка една точка на страната, в която Вашата организация оперира, като се съсредоточим върху локациите, в които се намират Вашите таланти.

ТОП-мениджърски позиции

Предимство на Балканинвест.ЕУ при извършването на Executive search е богатата база данни с контакти на служители, заемащи ТОП-мениджърски позиции. Като специалисти в подбора на чуждоезикови таланти, нашата агенция извършва директен подбор не само за български, но и за чуждестранни фирми с нужда от мениджъри на високо ниво, владеещи свободно няколко чужди езика. Като добре познаваща българския и европейския трудов пазар, Балканинвест.ЕУ поддържа постоянна мрежа от контакти и с компании, което увеличава възможностите за намиране и привличане на най-добрите за Вашата организация служители.

Избирайки да работите съвместно с Балканинвест.ЕУ, Вие избирате да работите със силно мотивиран и висококвалифициран партньор, устремен към постигане на успех. От наша страна Вие получавате разработване на стратегия спрямо конкретния случай, както и нейното изпълнение; наемане на висококвалифицирани кадри от най-високо мениджърско ниво, които да повишат успеха на Вашата компания. От нас ще получите гаранция, че процесът по осъществяване на цялата услуга ще се извърши при пълна конфиденциалност.